HL Comitatu d.o.o.

HL Comitatu d.o.o. I Nova Cesta 107 I 10000 Zagreb I OIB: 54122395830

Račun: Raiffeisen bank Austria d.d. 2484008-1106263331 I IBAN:HR7024840081106263331 I SWIFT:R2BHHR2X
Temeljni kapital 20.000,00 kn
KONTAKT: info@hl-comitatu.hr 091/40 40 338
Direktor: Hrvoje Klekar
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br: Tt-12/15337-4

KONTAKT TELEFON:

+385 (91) 40 40 330

+385 (91) 40 40 338

E MAIL:

info@hl-comitatu.hr

prodaja@24diskont.com

 

www.hl-comitatu.hr